قابلیت اتصال فایبر و هند پیس دنتال به دستگاه
تیر 18, 1398
سوزن و نازل وریدی و کاربرد آنها
تیر 18, 1398

عینک های ایمنی لیزر

عینک های ایمنی لیزر جهت محافظت از چشم در برابر نور لیزر با طول موج های  ماوراء ‌بنفش، آبی ، سبز ، قرمز و مادون قرمز می باشد. عینک R+IR طول موج های قرمز و مادون قرمز، با محدوده ی طول موج ۶۰۰ تا ۱۱۰۰ نانومتر را با  OD= 6+پوشش میدهد.

 

Visible : 600nm – 700nm

NIR : 700 nm – 1100nm

 

عینک UV+B+G+NIR+MIR طول موج های ماوراء بنفش، آبی ، سبز ، مادون قرمز نزدیک و متوسط  را در دو محدوده ی 540nm 190 – نانومتر و 2000nm – 800 نانومتر را با  OD= 4+ پوشش می دهد.

 

 

UVC :      190nm – 280nm

UVB :       280nm – 320nm

UVA :       320nm – 400nm

Blue :       400nm – 490nm

Green :     500 nm –  540nm

NIR :         700 nm – 1400nm

MIR :        1400 nm – 3000nm

 

تماس با ما