قابلیت اتصال فایبر و هند پیس تراپی به دستگاه

Laser Diode tow Wavelength 905nm 60W + 635nm 500mw
تیر 18, 1398
قابلیت اتصال فایبر و هند پیس دنتال به دستگاه
تیر 18, 1398
تماس با ما