تیر 18, 1398

کاربردهای لیزر در پزشکی

تکنولوژی لیزر به صورت گسترده ای در تحقیقات پزشکی ، تشخیص و درمان بیماری ها استفاده می شود.اثرات بالینی لیزر درمانی به خوبی شناخته شده است […]
تماس با ما